تجهیزات ابزار دقیق

محیط های صنعتی مختلف مانند پالایشگاه ها، نیروگاه ها و کارخانجات نیازهای بی شمار جوامع را تولید می کنند. در هر کدام از این محیط های صنعتی، غالباً فرایند های پیچیده و بزرگی انجام می شود. در همه این فرایندها برای اطمینان از عملکرد مناسب و صحیح آنها نیاز است تا اطلاعاتی از جریان فرایندهایی چون :

 • دما ( ترانسمیتر دما – Temperature Transmitter )
 • فشار نقاط مختلف ( پرشر ترانسمیتر – Pressure Transmitter )
 • فلوی عبوری از نقاط خاص ( فلو ترانسمیتر – Flow Transmitter )
 • سطح سیال در مخازن ( لول ترانسمیتر –  Level Transmitter )

و موارد بسیار دیگر مشخص باشد، همچنین برای هدایت مسیر جریان فرایند به سمت موردنظر، نیاز است از تجهیزات عملگر از قبیل شیرهای کنترلی استفاده شود.

مقوله ابزار دقیق (Instrumentation) موضوعی است که به روشهای مختلف و اصول اندازه گیری این پارامترها می پردازد. در ابزار دقیق (Instrumentation) برای اندازه گیری یک کمیت فیزیکی خاص، با توجه به شرایط عملکرد، المان اندازه گیری مناسبی برای این منظور پیشنهاد می شود.

تجهیزات قابل تامین توسط بازرگانی پترو تجهیز عقاب برای گروه ابزار دقیق شامل موارد زیر است:

 • تجهیزات سطح (ترانسمیترها نشانگرها سوییچ ها و مقدارسنج ها)
 • تجهیزات جریان (ترانسمیترها – سوییچ ها و مقدارسنج ها )
 • تجهیزات فشار (ترانسمیترها نشانگرها سوییچ ها و مقدارسنج ها)
 • تجهیزات دما (ترانسمیترها نشانگرها سوییچ ها و مقدارسنج ها)
 • آنالایزرهای مایعات و گازها
 • سیستم های کنترل و اتوماسیون ( PLC- DCS – ESD)
 • سیستم های اعلان، اطفاء حریق و نشت گاز(F & G)
 • رگولاتورها، اکچویتورها، POSITIONER و قطعات یدکی

فهرست
Call Now Buttonتماس بگیرید